2021-12-09 07:44Pressmeddelande

Rekordmånga unga ges möjlighet att driva UF-företag – pandemibranscher backar

UF-elever på naturvetenskapliga programmetUF-elever på naturvetenskapliga programmet

Statistik som Ung Företagsamhet publicerar idag visar att 36 273 gymnasieelever läsåret 2021/22 driver UF-företag runtom i Sverige, vilket är nytt rekord. Företagandet på yrkesprogrammen går starkt framåt, men samtidigt backar flera program med tydlig koppling till pandemin. Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden, men oroas samtidigt över utvecklingen inom hotell, turism och restaurang, säger Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet (UF).

Under innevarande läsår 2021/22 driver 36 273 gymnasieelever UF-företag i Sverige. Det är en ökning med 1 597 elever, eller 4,6 procent, sedan förra året. I likhet med tidigare år går ekonomiprogrammet starkt och glädjande visar årets siffror att andelen UF-företagare även ökar på flera yrkesprogram. Bygg- och anläggning, fordon- och transport, samt vård och omsorg ökar samtliga med över 20 procent fler elever som driver UF-företag.

- Det är mycket glädjande att se en sådan kraftig ökning på flera yrkesprogram. Här är företagsamhet och entreprenöriella förmågor av särskild vikt och detta är branscher som är viktiga ur ett pandemiperspektiv. Med hjälp av UF-företagandet står dessa ungdomar mer redo för en alltmer osäker framtid, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet.

Men inom vissa yrkesprogram är förändringen negativ, såsom inom hotell- och turismprogrammet där andelen minskat med nästan 20 procent. Även restaurang- och livsmedelsprogrammet har en negativ utveckling med en minskning på 14 procent.

- Vi tror att minskningen inom hotell, turism och restaurang definitivt kan hänga ihop med att pandemin drabbat dessa branscher hårt, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet.

Genom att driva UF-företag får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor såsom samarbetsförmåga, initiativrikedom, kreativitet och att hitta lösningar. Dessa erfarenheter har eleverna nytta av i framtida arbetsliv oavsett vilken bransch de väljer att jobba i, som företagare och som anställda.

Forskning visar att de elever som driver UF-företag senare i livet får högre lön, har lägre arbetslöshet och är i större utsträckning benägna att starta eget i framtiden. Erfarenheterna från att driva UF-företag gör med andra ord stor skillnad, både för individen och för samhället.

Tabell över antalet UF-företagare, samt jämförelse med föregående år:

Program

2021/2022

2020/2021

differens

Ökning/minskning

Barn- och Fritid

688

581

107

18.4%

Bygg- och Anläggning

1 176

918

258

28.1%

Ekonomi

13 534

13 229

305

2.3%

El- och Energi

1 122

1022

100

9.8%

Estetiska

1 460

1 390

70

5.0%

Fordons- och Transport

634

520

114

21.9%

Gymnasiesärskolan

376

345

31

9.0%

Handels- och Administration

3 233

3 167

66

2.1%

Hantverk

1 508

1 503

5

0.3%

Hotell- och Turism

456

570

-114

-20.0%

Humanistiska

27

19

8

42.1%

Industritekniska

478

405

73

18.0%

Introduktion

300

397

-97

-24.4%

Naturbruk

2 140

2 175

-35

-1.6%

Naturvetenskap

1 269

961

308

32.0%

Restaurang- och Livsmedel

347

404

-57

-14.1%

Samhällsvetenskap

3 739

3 317

422

12.7%

Teknik

3 401

3 401

0

0.0%

Vvs- och Fastighet

207

176

31

17.6%

Vård- och Omsorg

138

106

32

30.2%

Övriga program

40

70

-30

-42.9%

 

Totalt

36 273

34 676

1597

4.6%Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Kontaktpersoner

Olov Hallberg
Kommunikationsansvarig
Olov Hallberg